додому Про нас Історія кафедри

Історія кафедри

436
0
ЧАСТКА

Підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» на філологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочато у 2004 р. при кафедрі теорії літератури, порівняльного літературознавства та журналістики (завідувач – професор Гром’як Р.Т.). Кафедру журналістики утворено відповідно до наказу по університету №236 від 31.08.2005 р. Вона забезпечує викладання дисциплін теорії і практики журналістики, організацію практичної підготовки, науково-дослідної і самостійної діяльності студентів.

З 2004 року викладачами кафедри розпочата підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» із напрямку підготовки 0302 «Журналістика» із професійною орієнтацією на спеціальність 6.030300 – «Журналістика» (чотири роки підготовки, перший випуск – 2008 рік); з 2008 року – підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з напряму підготовки 0302 – «Журналістика» із професійною орієнтацією на спеціальність 7.030201 «Журналістика» (один рік підготовки, перший випуск – 2009 рік).

У 2005-2009 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Петро Степанович Федоришин. З травня 2009 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Наталія Миколаївна Поплавська. Викладацький склад: професори – доктор історичних наук І.В.Крупський, доценти – к.філол.н., заслужений журналіст України П.С.Федоришин, к.філол.н. Н.Л.Дащенко, к.іст.н. П.З.Гуцал, к.н. із соціальних комунікацій О.В.Кушнір, асистенти – к.н. із соціальних комунікацій Н.М.Фурманкевич, к.н. із соціальних комунікацій Г.П.Синоруб, к.н. із соціальних комунікацій Т.В.Решетуха, к.н. із соціальних комунікацій Є.П.Федоришин, к.техн.н. Г.М.Йордан, заслужений журналіст України Ю.М.Винокур, О.К.Вільчинський, І.В.Кирич. Починаючи з відкриття спеціальності, у навчальний процес залучаються провідні науковці та практики: проф. О.Сербенська проф. В.Здоровега, проф. М.Тимошик, проф. С.Горевалов, доц. Ю.Романишин та інші. У різні роки у підготовці студентів спеціальності «Журналістика» брали участь: Л.В.Костишин, С.Борисевич, І.І.Бенцал, С.Удич. Серед них П.С.Федоришин, П.З.Гуцал, Ю.М.Винокур, О.К.Вільчинський, Л.В.Костишин є членами Національної спілки журналістів України.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри журналістики пройшли стажування в інших навчальних та редакційних установах України. Так, у 2005 р., 2010 р. підвищення кваліфікації пройшли доцент Дащенко Н.Л. (Львівський національний університет ім. І. Франка, Одеський національний університет ім. І. Мечникова), у 2007 р. – Вільчинський О.К. (у журналі „Книжник review” на посаді заступника головного редактора, м. Київ), доцент Гуцал П.З. (Львівський національний університет ім. І. Франка), у 2008 р. – доцент Федоришин П.С. (Відділення «Науково-дослідний центр періодики» при Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України).

У 2008 р. Кушнір О.В. захистила кандидатську дисертацію «Журнал «Дукля» в українсько-словацьких культурних взаєминах (теоретико-літературні аспекти)» за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. У 2012 році кандидатську дисертацію «Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект» захистив Вільчинський О.К. На одному з перших засідань кафедри визначено наукову тему «Становлення незалежної журналістики в Україні». Оскільки в 2012 р. було захищено кандидатську дисертацію за темою кафедри, то з вересня 2012 р. окреслено нову тематику колективної наукової роботи: «Публіцистична комунікація: теорія та історія».

Фото надане викладачами кафедри

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ